Кратка информация за колегията

Най-старите писмени данни за съществуването на Адвокатска колегия-Видин са от 1925 г.

По устни данни колегията съществува още от 1891 г. Видни политически и дъжавни дейци - членове на колегията са: Найчо Цанов, Александър Цанов, Александър Панов, Иван Чонос, Атанас Минков, Панайот Каменов, Кръстьо Ножаров, Александър Ангелов и др.

Те са вземали достойно участие в управлението на държавата като политически лидери, депутати, участници във висши органи на държавното управление.

 • Найчо Цанов

  Найчо Цанов е роден през 1857 във Видин. Той е по-малък брат на политика Илия Цанов.

  В началото на ХХ век оглавява лявото крило в преименувалата се в Демократическа партия през 1896 г. група на каравелистите.

  Научете повече »

 • Видин

  Вѝдин е областен и общински град в Северозападна България, разположен по поречието на река Дунав.

  Той е административен и стопански център на едноименните Община Видин и Област Видин.

  Научете повече »

Адвокатурата е свободна,независима и самоуправляваща се.Тя подпомага гражданите и юридическите лица при техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии,които са юридически лица.Техният район,брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет.

Съдебна власт

При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

Научете повече »